Trajnostno poročilo za leto 2020
  /  Trajnostno poročilo za leto 2020

HOTEL AJDOVEC SEVNICA

Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.” (Dalaj Lama)

Trajnostno poročilo 2020

V hotelu Ajdovec se zavzemamo za trajnostni razvoj, smotrno ravnanje z viri, varovanje okolja in zmanjšanje vpliva našega poslovanja na okolje. Velik poudarek dajemo povezovanju z lokalno skupnostjo.

Naš glavni moto je: Varujmo svoj planet Zemljo saj je samo eden!

Tudi majhna dejanja štejejo…kaj smo mi naredili za svoj planet v letu 2020?

Sprejeli smo zelene ukrepe, s katerimi smo zmanjšali naš vpliv na okolje in tako poskrbeli za naš ranljiv in enkraten planet na katerem živimo.

OHRANJANJE OKOLJA

Zaposlene in goste smo spodbujali k ločevanju odpadkov, v skupnih hodnikih smo namestili koše za ločevanje odpadkov. Zmanjšali smo količino hrane, ki smo jo zavrgli pred uporabo (zaradi preteka roka uporabnosti) z optimizacijo nabave.  Tako smo zmanjšali količino organskih odpadkov in racionalizirali stroške nabave. Zaposlene smo seznanili z normativi pri količini hrane, ki se nameni gostom za posamezni obrok. Posledično smo zmanjšali količino hrane, ki je ostala na krožnikih zaradi prevelike porcije. Zavestno smo zmanjšali količino vnesene embalaže tako, da smo potrebščine in živila začeli nabavljati v velikih pakiranjih. Zmanjšali smo tudi porabo vode in pralnih praškov z optimizacijo pranja brisač in posteljnine – v sobe smo namestili obvestila o prostovoljni menjavi brisač.

SPOŠTOVANJE PRAVIC NAŠIH ZAPOSLENIH, ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PRAVIC OTROK

V hotelu Ajdovec verjamemo, da so zaposleni največja vrednost našega podjetja, zato jih cenimo in z njimi spoštljivo ravnamo. Zaposlene smo redno osveščali o naših zelenih politikah, ciljih, ukrepih ter njihovi vlogi pri tem. Pri izbiri sodelavcev smo dali prednost lokalnim prebivalcem in s tem povečali delež sodelavcev iz lokalnega okolja.

POVEZANOST Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Delovanje hotela Ajdovec je tesno povezano z lokalno skupnostjo v kateri se nahajamo. V preteklem letu smo pri poslovanju še v večji meri upoštevali in spoštovali potrebe in pravice lokalne skupnosti in lokalnega prebivalstva. Kot že omenjeno smo pri izbiri sodelavcev dajali prednost lokalnim prebivalcem in s tem povečali delež sodelavcev iz lokalnega okolja. Pri nabavni politiki smo kar se da največji poudarek namenili lokalnim ponudnikom surovin in izdelkov. Skupaj z ostalimi ponudniki smo se povezali v enotno znamko – kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium, s katero smo skupaj pozitivno vplivali na kakovost in prepoznavnost lokalne skupnosti kot take. Že drugo leto tudi uspešno sodelujemo z zavodom Sopotniki, kjer zagotavljamo brezplačne tople obroke prostovoljcem, ki opravljajo brezplačne prevoze za starejše občane Sevnice.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V hotelu Ajdovec nam kakovost veliko pomeni. Trudimo se, da gostom zagotavljamo visoko kakovostne storitve, ki ne le izpolnjujejo, temveč celo presegajo njihova pričakovanja. V letu 2020 smo največ pritožb prejeli zaradi slabo delujočega brezžičnega omrežja, kar pa smo v najkrajšem možnem času uredili z dodatnim ojačevalnikom brezžičnega signala. Veliko pozornosti posvečamo tudi razvijanju in dopolnjevanju naše gastronomske ponudbe. Najbolj so nam pomembne sestavine, ki morajo biti sveže, kvalitetne in v največji meri dobavljene s strani naših lokalnih ponudnikov.

Cilji za leto 2021

UKREPANJE PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM
SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN ZDRAVEGA BIVANJA PO PANDEMIJI COVIDA-19
POGLOBLJENO SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

“Zemlja je velika učiteljica tistim, ki ji znajo prisluhniti. Življenje se tu ne bo končalo, ne glede na to, kaj počne človeštvo. Zemlja bo ostala. Le človeštvo se bo vrnilo v nič, od koder je prišlo, razen če ne bomo spremenili svojih navad.”  ( Louise L. Hay)

casino siteleri