Travelife
  /  Travelife

Želimo ustvarjati zeleno prihodnost …

travellife1Spoštovani gostje,

v Hotelu Ajdovec v Sevnici smo sprejeli odločitev,  da želimo  ustvariti bolj zeleno prihodnost in s tem povečamo družbeno odgovornost. V ta namen smo se priključili mednarodni organizaciji Travelife, katere glavni cilj je ustvarjati bolj trajnostne počitnice in s tem zmanjšati vpliv na področje socialnih, gospodarskih in okoljskih zadev.

V ta namen smo sprejeli  naslednje politike, ki bodo prispevale k uresničitvi naših zelenih idej:

  • zaposlene in goste bomo spodbujali k doslednemu ločevanju odpadkov in povečali proces recikliranja med zaposlenimi,
  • zmanjšali porabo plastične embalaže za enkratno uporabo v primerjavi s preteklim letom za 10%,
  • zmanjšali porabo vode in pralnih praškov, ki v velikih količinah obremenjujejo našo vodo, v primerjavi s preteklim letom za 10%,
  • zmanjšali količino organskih odpadkov v primerjavi s preteklim letom za 10%,
  • enkrat letno bomo organizirali izobraževanje na temo trajnosti v obliki zelenega »teambuildinga«
  • pri izbiri sodelavcev za poletno delo bomo prednost dali lokalnim prebivalcem in s tem povečali delež sodelavcev iz lokalnega okolja,
  • pri nabavni politiki bomo večji poudarek namenili lokalnim ponudnikom izdelkov,
  • zbirali in analizirali bomo povratne informacije gostov in na podlagi analiz sprejeli ukrepe in izboljšave za dvig zadovoljstva gostov.